Algemene Voorwaarden

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden uitsluitend op de op citroenaanbieding.nl aangeboden modellen. Door fluctuatie in onze actievoorraad behouden wij ons het recht voor prijswijzigingen door te voeren.